Hakkımızda

Kocabay Lojistik olarak, yurt içi ağırlıklı olmak üzere parsiyel ve komple nakliye ve lojistik hizmetleri sunmaya devam etmekteyiz.Kocabay Lojistik, akaryakıt sektörünün ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, dinamik ortamının, sürekli bir iş akışı içinde zorluklara ve yeni fırsatlara açık yapısının bilincinde hareket etmektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu efektif, profesyonel, bilgili, esnek, maliyet ve hizmet odaklı, sürekli kendini geliştiren lojistik desteğini birebir karşılamayı hedefleyen Kocabay Lojistik’in farklılığı işte bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Kocabay Lojistik, hizmet sunduğu sektörlerin yük taşıma odaklı tüm ulusal düzenlemelerinin bilincinde hareket etmektedir. Özellikle tehlikeli malların taşınması konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi, profesyonel eğitimli ekibi ve tüm düzenlemelere uygun araç ve ekipman parkı sayesinde sektör için yönlendirici ve aynı zamanda örnek alınan konumdadır. Sektördeki konumumuzu koruyarak, yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor, firmamızın altyapısını yeni gelişmeler doğrultusunda sürekli güncelleyerek, hizmet kalitemizi artırarak yolumuza devam ediyoruz.  Ağırlıklı olarak kimyasal ürünlerin taşımacılığında faaliyet gösteren şirketimiz, her geçen yıl içerisinde taşıma kapasitesini artırmaktadır. Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, kimyasal ürünlerin lojistiğinin sağlanması hakkında personellerimize gerekli eğitimlerin  verilmesi sağlanmakta olup, araçlarımızın da bu sektörde gerekli donanımlara sahip olmasını sağlamaktayız.

Kocabay Lojistik, proje bazlı ihtiyaçlara yönelik olarak; tehlikeli yüklerin taşınması konusunda, ürün lojistiği esnasında ürün ve çevre güvenliğin sağlanması ve tehlikeli yüklerin taşınması için ihtiyaç duyulan tüm teknik ekipman ihtiyaçlarının tespiti noktasında gerekli danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadır. Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, kimyasal ürünlerin lojistiğinin sağlanması hakkında personellerimize gerekli eğitimlerin  verilmesi sağlanmakta olup, araçlarımızın da bu sektörde gerekli donanımlara sahip olmasını sağlamaktayız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kocabay Lojistik olarak hedefimiz;

Lojistik sektöründe, kurumsal hedef, strateji ve etik değerlerimiz çerçevesinde büyüme politikaları izleyerek, ulusal pazarda öncülüğümüzü koruyarak, uluslararası pazarda marka bilinirliğimizi arttırmak; yasalara, çevreye ve tüm paydaşlarımıza saygılı, yenilikçi, güvenilir ve müşterilerimiz için uzun vadeli lojistik çözüm ortağı olmayı sürdürmektir.

Bu hedefimize ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak için;
  • Müşterilerimizin taleplerini periyodik olarak gözden geçirip, gerekli hizmet farklılaştırmalarını yapmayı ve beklentilerine uygun çözümler üretebilmek için tüm geri bildirimleri dikkate alarak hareket etmeyi,
  • Tüm iş süreçlerimizde riskleri belirleyip, gerekli faaliyetleri de planlayarak, iç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,    
  • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, ilgili pozisyona en uygun kişilerin istihdamını sağlayarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kurumsal bağlılıklarını arttırmayı,
  • Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini ve sürekliliğini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,
  • İletişim araçlarını etkin kullanarak tüm paydaşlarımızın katkılarını sağlamayı ve karşılıklı, sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
  • Tüm birimlerimiz arasında etkin bir iletişim ve bilgi paylaşım sistemi kullanarak, doğru bilgi akışını sağlamayı ve tüm ilgililere doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru şekilde sunmayı,
  • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken  sektörel, ulusal ve uluslararası tüm mevzuat ve yasalara uymayı
İlkelerimiz olarak benimsedik.

MİSYONUMUZ

Çağın gereksinimlerine ve değişen müşteri ihtiyaçlarına etkili çözümler üretebilmek, uzman ve güvenilir kadromuz ile müşterilerimize en kaliteli ve güvenli hizmeti sunmak, inovatif ve creatif düşünceden ayrılmadan kullandığımız teknolojiyi ve üretimi arttırmak.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası normlar doğrultusunda sektörün gerekliliklerini yerine getirmek ve yenilikler katmak. Müşteri memnuniyeti, sadakat ve güvenini üst düzeyde tutmayı sürekli ilke edinen bir kurum olmak.